Η εβδομάδα στο Σοκ FM Morning Show ξεκίνησε με φράσεις που λέμε στο σεξ και στη δουλειά!

menucross-circle