Στο Σοκ FM Morning Show της Τετάρτης οι γνώσεις στη γεωγραφία χτύπησαν κόκκινο!

menucross-circle