Ανέκδοτο: Πώς λέγεται η γυναίκα που ξέρει συνεχώς πού είναι ο άντρας της;

menucross-circle