Γυναίκα: Να έχει κατοικίδιο… Άντρας: Να είναι γιατρός… Έρευνα για τον ιδανικό σύντροφο

menucross-circle