Το γεμάτο νόημα ποίημα που αφιέρωσε ακροατής στη Μαρία!

menucross-circle